Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

12:00-12:45 Εγγραφές
12:45-16:00
1η Συνεδρία

Προεδρεύων: Π. Πανόπουλος
12:45-13:00 Έναρξη – Χαιρετισμοί
13:00-14:00 Ε. Cotti: Γενική υγεία και Ενδοδοντία
14:00-15:00 Α. Μπλέτσα: Ενδοδοντία και Παιδοδοντία
15:00-16:00 T. Mc Mahon: Does heat treated NiTi facilitate endodontic therapy?
16:00-16:30 Coffee break
16:30-20:30


2η Συνεδρία

Προεδρεύων: Α. Μόρφης

16:30-17:30 Μ. Μαυραγάνη: Ενδοδοντία και Ορθοδοντική
17:30-18:30 J. Berghmans: Από τη ρωγμή στο επίμηκες κάταγμα
18:30-19:30
I. Abu Tahun:
Αναλύοντας την απολύμανση των ριζικών σωλήνων - Aπό την αρχή μέχρι το τέλος (Analyzing the Evidence Through - Start To Finish- Root Canal Disinfection
19:30-20:45 Πανηγυρική Συνεδρία
19:30-19:45
Επίσημη Έναρξη του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της ΕΟΟ
Dr. Αθανάσιο Κατσίκη
19:30-20:45
Θ. Λαμπριανίδης:
Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία. Διαδρομή/πεπραγμένα τριάντα χρόνων.
Σκέψεις για τον ρόλο της στα σύγχρονα φαινόμενα, τη μετανάστευση επιστημόνων και τη ροή ασθενών σε όμορες χώρες

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

09:00-12:00
3η Συνεδρία

Προεδρεύων: Γ. Μικρογεώργης
09:00-10:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις

EA01. Μεταβολές του πολφικού ιστού κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας
Δ. Τιμπλαλέξης, Τσιαβάκη Χ., Ε. Κουμπιά, Χ. Μπελτές

ΕΑ02. Αντιμετώπιση συμπτωματικής “μη αντιστρεπτής πολφίτιδας” με πολφοτομή
Φ. Τσώτου, Α. Χανιώτης

ΕΑ03. Αναγεννητικές τεχνικές στην Ενδοδοντία. Ενδείξεις, βασικές αρχές και παρουσίαση κλινικού περιστατικού
Μ.Ε. Μιλτιάδους, Σ. Φλωράτος, Μ. Γεωργοπούλου

ΕΑ04. Αφαίρεση ενδορριζικών αξόνων. Τεχνικές και σύγχρονα δεδομένα
Ε. Κρικέλη, Χ. Μπελτές

ΕΑ05. Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας: Που, πότε και πώς
Σ. Πασσαλίδου, Κ. Χριστοπούλου, Σ. Παπαδόπουλος, Γ. Ανδρίτσος

ΕΑ06. Κλινικό περιστατικό: 3ετής παρακολούθηση πλήρης εκγόμφωσης κεντρικού τομέα σε ενήλικο άτομο
Σ. Πασσαλίδου, Α. Κιτοπούλου, Γ.Ανδρίτσος

ΕΑ07. Αντιμετώπιση παιδοδοντιατρικών ασθενών με ενδοδοντικές ανάγκες : παρουσίαση περιστατικών
Κ. Χαΐνη, Τ. Ιωαννίδη, Μ. Νικολάκης, Χ. Σίσκος, Μ. Γεωργοπούλου

10:00-11:00 P. Machtou: Επανάληψη ΕΘ
11:00-12:00 P. Machtou: Επανάληψη ΕΘ
12:00-12:30 Coffee break
12:30-14:30
4η Συνεδρία

Προεδρεύων: Χαμπάζ Μ.
12:30-13.30 N. Pinto: Impove Εndodontics with Reciprocation
13:30-14:30 Τ. Kvist: Success and failure of endodontic treatment
14:30-16:00 Lunch break
16:00-18:00
5η Συνεδρία

Προεδρεύων: Θ. Λαμπριανίδης
16:00-17:00 Τ. Kvist: Selection of cases for surgical versus nonsurgical endodontic retreatment
17:00-18:00 Ι. Portenier: Μορφοποίηση των ρ.σ. στις τρεις διαστάσεις (3D XME)
18:00-21:00 Καταστατική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

09:00-12:00
6η Συνεδρία

Προεδρεύων: Ν. Οικονομίδης
09:00-10:00

Ελεύθερες Ανακοινώσεις

ΕΑ08. Επίμηκες κάταγμα ρίζας: Εργαστηριακή μελέτη σε άνω και κάτω γομφίους μετά την πλάγια συμπύκνωση
Ν. Ρεβαζισβίλη, Δ. Αθανασοπούλου, Χ. Ανθόπουλος, Ν. Κερεζούδης

ΕΑ09. Συντηρητική αντιμετώπιση νεαρών μονίμων δοντιών με συμπτώματα μη αντιστρεπτής πολφίτιδας
Μ. Μάρκου, Γ. Τζανετάκης

ΕΑ10. Δεύτερος εγγύς παρειακός ριζικός σωλήνας ενδοδοντικά θεραπευμένων άνω γομφίων από προπτυχιακούς φοιτητές του Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.
Μ.Ε. Καλαϊτζόγλου, Α. Παπαδοπούλου, Π. Μαυρίδης, Κ. Λυρούδια

ΕΑ11. Οι νέες τεχνικές στην απολύμανση των ριζικών σωλήνων
Μ. Κούκη, Κ. Κωνσταντοπούλου, Ι. Οικονόμου

ΕΑ12. Συσχέτιση χρόνιας περιακρορριζικής φλεγμονής πολφικής αιτιολογίας και καρδιαγγειακών νοσημάτων
Κ. Κωνσταντοπούλου, Μ. Κούκη, Ι. Οικονόμου

ΕΑ13. Εκδήλωση μη-Hodgkin λεμφωμάτων στην περιακρορριζική περιοχή: Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αναφορά περιστατικού
Φ. Κάκουρα, Ν. Οικονομίδης

ΕΑ14. Διαχείριση εκτεταμένης εξωτερικής απορρόφησης ακρορριζικού τριτημορίου: ανασκόπηση και παρουσίαση περιστατικών
Κ. Χαΐνη, Μ. Νικολάκης, Μ. Γεωργοπούλου

10:00-11:00 Ν. Κερεζούδης-Β. Πανής: Ενδοπεριοδοντικά προβλήματα
11:00-12:00 Σ. Παπάζογλου: εφαρμογές συγκολλητικών τεχνικών στην αποκατάσταση ΕΘ δοντιών
12:00-12:30 Coffee break
12:30-14:30
7η Συνεδρία

Προεδρεύουσα: Μ. Γεωργοπούλου
12:30-13.30 Κ. Τόσιος: Μη οδοντογενείς βλάβες με εικόνα περιακρορριζικής φλεγμονής
13:30-14:30 Π. Χριστόπουλος-Σ. Μάγκος: χειρουργική αντιμετώπιση ενδοδοντικών προβλημάτων